1. Quy định hàng gửi về bảo hành:

– Do đặc thù hàng hóa Công Ty chỉ đổi lại cho khách hàng những sản phẩm hoặc một bộ phận của sản phẩm bị lỗi, vì vậy những bộ phận, sản phẩm không bị lỗi Đại lý cần tháo ra (không gửi về Công Ty), sau khi Công Ty khắc phục xong thì lắp trở lại sử dụng. Ví dụ khi bảo hành hộp điều khiển Đại lý chỉ cần gửi bo mạch về Công Ty để tránh bị vỡ phần nhựa dẫn đến Công Ty phải trừ giá trị sản phẩm.

2. Quy định đổi trả hàng:

– Đại lý lập đề nghị bảo hành gửi về TTDV Austcare của Công Ty, sau khi TTDV Austcare xác nhận mới thực hiện gửi hàng hoặc theo hướng dẫn của nhân viên Công Ty.

– Khi thực hiện gửi đổi hoặc trả hàng, Đại lý đính kèm phiếu giao hàng vào thùng hàng, bản sao Đề nghị nhập hàng về Công Ty (nếu có)..

– Dán địa chỉ người gửi, người nhận vào trước thùng hàng khi gửi.

– Theo dõi và xác nhận với Công Ty để đảm bảo hàng trả về đến Công Ty.

– Công Ty chỉ thực hiện nhập hàng về bảo hành, sửa chữa, nhập lại, … tại TTDV Austcare đối với các Đại lý Hà Nội hoặc tại nhà xe đối với Đại lý Tỉnh. Công Ty sẽ phản hồi về kết quả nhận hàng bảo hành trong vòng 04 giờ làm việc đối với Đại lý gửi hàng qua bến xe.

– Trong vòng 04 giờ làm việc đối với các Đại lý Hà Nội hoặc 72 giờ làm việc đối với Đại lý các tỉnh sau khi Công Ty gửi trả hàng bảo hành, sửa chữa, Đại lý có trách nhiệm thông báo lại kết quả nhận hàng. Nếu Đại lý không thông báo lại thì coi như đã xác nhận đủ hàng bảo hành, sửa chữa (đối với các trường hợp gửi trả hàng qua bến xe).

– Các trường hợp khác ngoài quy định trên phải được sự đồng ý của Công Ty. Trên chứng từ giao hàng phải ký xác nhận, ghi rõ Họ tên, số điện thoại của bên giao và bên nhận.

3. Quy định về bao gói đối với hàng bảo hành:

– Trường hợp Đại lý không cẩn thận trong việc bảo quản, đóng gói hàng gửi về Công Ty, để xảy ra hỏng hóc, bong tróc sơn, gẩy vỡ, … thì Công Ty sẽ không bảo hành hoặc sửa chữa có tính phí theo quy định trên