Cửa cuốn khe thoáng Eco E

2.153.000 2.637.000 

E50 dày 0.9-1.05mm (màu #03, #05) (KT tối đa: H 5.0m x W5.0m) (Kết hợp nan PC – M1/2/3/4/5/6)

E51 dày 1.0-1.15mm (màu #02, #05) (KT tối đa: H 5.0m x W5.5m) (Kết hợp nan PC – M1/2/3/4/5/6)

E52 dày 1.2-1.3mm (màu #03, #05) (KT tối đa: H6.0m x W6.0m) (Kết hợp nan PC – M1/2/3/4/5/6)