Cửa cuốn nhanh tự phục hồi AD2500

LIÊN HỆ

Dòng cửa cuốn nhanh tự phục hồi AD2500 có thiết kế đặc biệt dạng đường khóa kéo (phéc-mơ-tuya), kết hợp với ray dẫn hướng hai bên, giúp cửa dễ dàng tự phục hồi lại trạng thái ban đầu khi bị bung ra khỏi ray.