Cửa cuốn tấm liền Austroll

780.000 1.470.000 

  • SERIES 1 CB độ dày 0.53mm
  • SERIES 2 TM độ dày 0.5mm
  • SERIES 3 EC độ dày 0.45mm
  • SERIES 4 ECN độ dày 0.35mm
  • SERIES 5 ECN độ dày 0.35mm